Fotografie byla vždy mou vášní, a když jsem začínal, koncept TFP (Time for Print) se zdál být skvělým způsobem, jak rozšířit své portfolio, získat zkušenosti a a hlavně jak navázat nové kontakty. Myšlenka, že oba zúčastnění – fotograf i model – získají něco hodnotného bez finanční výměny, mi přišla fajn. Bohužel, realita TFP fotografií se ukázala být méně ideální, než jsem původně očekával, a nakonec mě přiměla tento způsob spolupráce opustit.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl přestat fotit TFP, bylo neustálé rušení domluvených termínů. Zdánlivě jednoduchý problém se stal pravidelným a velmi frustrujícím aspektem mého fotografického života. Modelky často rušily sjednané schůzky na poslední chvíli a mě to žralo čas, který jsem mohl věnovat něčemu jinému než čekání na "godota" a hlavně jsem zbytečně blokoval ateliér. Každé focení vyžaduje přípravu – od výběru lokace, přes přípravu techniky, až po plánování konceptu. Když pak modelka nepřijde, celý tento investovaný čas vyjde vniveč.

Kromě ztraceného času mě tento přístup demotivoval a ztrácel jsem chuť k dalšímu tvoření. Když člověk investuje svou energii a nadšení do přípravy focení a výsledkem je prázdné místo před objektivem, začne přemýšlet, jestli to celé má vůbec smysl. TFP mělo být oboustranně výhodné, ale stal se z něj jednostranný proces, kde jsem já jako fotograf vkládal mnohem více než modelky.

Dalším důležitým aspektem je hodnota času. Uvědomuji si, že můj čas má určitou hodnotu. Když fotím zdarma v rámci TFP, investuji čas, který bych mohl využít jinak – ať už pro placené zakázky, osobní projekty, nebo prostě pro odpočinek. Fotografie je nejen mou vášní, ale i zdrojem obživy, a čas, který jsem věnoval neplodným TFP projektům, byl časem, který jsem nemohl využít k vydělávání nebo rozvoji svých dovedností.

Přesunul jsem se tedy k placeným zakázkám, které přinášejí nejen finanční odměnu, ale také vyšší úroveň závazku a profesionality od klientů. Lidé, kteří jsou ochotni zaplatit za své fotografie, jsou obvykle spolehlivější a váží si mého času a práce. Tento posun mi také umožnil soustředit se na kvalitnější projekty a poskytovat lepší služby.

Přestože TFP může být užitečným nástrojem pro začínající fotografy a modelky, pro mě se stal nevýhodným kompromisem. Místo neustálého rušení a zklamání jsem se rozhodl soustředit na spolupráce, které přinášejí vzájemnou hodnotu a respekt. Tento krok mi umožnil nejen efektivněji využívat svůj čas, ale také se opět těšit z fotografování a tvořit s nadšením a radostí.